Tijdslijn fytolicentie

25/11/2015: iedere professionele gebruiker, verkoper of voorlichter dient over een fytolicentie te beschikken

18/08/2014: het grote publiek kan enkel nog niet-professionele producten kunnen kopen in een tuincentrum

01/09/2013: startdatum waarop een fytolicentie kan aangevraagd worden

van 31/08/2015 tot 01/09/2013: overgangsmaatregelen

= iedereen die fytolicentie wenst aan te vragen op basis van ervaring, moet dit in deze periode doen

18/08/2012: splitsing van de erkenningen:

  • Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik
  • Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel gebruik

Hoe de fytolicentie behouden?

De fytolicentie is 6 jaar geldig.

tijdslijn fytolicentie
Om de fytolicentie te verlengen, moeten een aantal vormingsactiviteiten gevolgd worden. Een dergelijke vormingsactiviteit moet minstens 3 uur duren en handelen over het niet-commerciƫle aspect van gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal activiteiten die moeten gevolgd worden is afhankelijk van de fytolicentie (zie tabel). Wie m.a.w. deze bijscholing niet volgt, zal na de geldigheidsduur zijn fytolicentie verliezen. Indien je in de geldigheidsperiode van uw licentie het nodig aantal bijscholingen volgt zal uw licentie automatisch worden verlengd.

Type Basisopleiding Min. aantal activiteiten
P1 16u 3
P2 60u 4
P3 120u 6
NP 16u 2
PS 20u 2Bewaren