Welk type licentie moet u minimaal behalen?

In totaal zijn er 5 verschillende types van de fytolicentie ontstaan:

Het PCLT helpt u graag bepalen welk type fytolicentie u minimaal nodig hebt om bepaalde activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen te mogen uitvoeren.


De fytolicentie: wat?

RocketTheme

Fytolicentie = kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting. Een fytolicentie zal bestaan uit een unieke cijfercode vergelijkbaar met een BTW nummer.

De Europese richtlijn inzake het “Duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen” verplicht alle Europese lidstaten er onder meer toe om een systeem van certificaten op te starten en hierbij de nodige opleidingen te voorzien voor alle professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen. In België werd dit vertaald naar een fytolicentie.

LEES MEER: De Fytolicentie: wat wijzigt er?

Logo Fytolicentie

Aantal uren per licentie

TypeBasisopleiding
P1 16u
P2 60u
P2s 20u
P3 120u
NP 16u

Programma Opleiding Fytolicentie

 • Wetgeving
 • Gewasbescherming
  • Schimmels
  • Onkruiden
  • Insecten
  • Bacteriën, virussen, spint, nematoden
 • Gewasbeschermingsmiddelen
  • Alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen
   • Biologisch
   • Fysisch
   • Mechanisch
  • Chemische gewasbeschermingsmiddelen
   • Fungiciden
   • Herbiciden
   • Insecticiden
   • Bactericiden, acariciden, nematiciden, groeiregulatoren
 • Correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • IPM: principes
  • Spuittechniek
  • Bewaring gewasbeschermingsmiddelen
  • Lege verpakkingen
 • Risico’s van gewasbeschermingsmiddelen
  • Milieu
  • Mens
 • Toegepaste gewasbescherming
  • Akkerbouw
  • Groenteteelt
  • Fruitteelt
  • Sierteelt
  • Tuinaanneming

Inschrijven voor deze opleidingen

Bewaren