Wat is een fytolicentie?

Fytolicentie = kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken, kopen en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting. Een fytolicentie bestaat uit een unieke cijfercode en is gekoppeld aan uw rijksregisternummer en dus persoonsgebonden. Een fytolicentie is ook gekoppeld aan een BTW nummer waar een activiteit landbouw of tuinbouw geactiveerd is.

Wat zijn professionele en niet-professionele producten?

Vanaf 18 augustus 2012 werden de erkenningen voor professionele producten en niet-professionele producten gesplitst. Dit wordt aangegeven op de verpakking op basis van nieuwe erkenningnummers. Niet-professionele producten zullen aan strikte voorwaarden moeten voldoen, om het grote publiek optimaal te beschermen. Sinds 21/11/2015 kan het grote publiek enkel niet-professionele producten kopen in tuincentra.

ProductErkenningsnummer
Professionele producten xxxxxP/B
Niet-professionele producten xxxxxG/B

Welk type licentie is er nodig?
In totaal zullen er 5 verschillende types van de fytolicentie bestaan:
  • NP: Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
  • P1: Assistent professioneel gebruik
  • P2: Professioneel gebruik
  • P2s: Specifiek professioneel gebruik
  • P3: Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik
Met een fytolicentie type P1 is het enkel mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen onder toezicht van een persoon met type P2 of P3. Voor een landbouwer of tuinaannemer is dit in hoofdzaak type P2. Een P1 mag ook enkel gewasbeschermingsmiddelen toepassen bij derden in niet-eetbare gewassen.. Voor een loonwerker is dit afhankelijk of er al dan niet gewasbeschermingsmiddelen verkocht worden aan derden of niet.
Een licentiehouder P2 kan professionele middelen kopen, bewaren en toepassen.

De fytolicentie “Specifiek professioneel Gebruik” (P2s) is analoog aan de oude erkenning “speciaal erkend gebruiker”. Deze licentie geldt voor producten waarvan in de erkenningakte is opgenomen dat ze voorbehouden zijn voor de houder van de fytolicentie P2s. Om een P2s voor een actieve stof te behalen moet men minimaal over een P2 beschikken én moet examen afgelegd worden voor die bepaalde actieve stof.

Met een fytolicentie type P3 mogen producten beheerd, gebruikt en verkocht worden en mag voorlichting gegeven worden.
tabel fytolicentie²Incl: Een tuinaannemer die uitsluitend niet-professionele producten toepast dient niet over een fytolicentie te beschikken.
³Incl: Een loonwerker die een behandeling met professionele producten uitvoert bij een derde en waarbij de het resterend product ter beschikking van de derde wordt achtergelaten.
  • Een persoon met fytolicentie P2 of P3 mag maximaal 10 personen met een P1 onder zijn verantwoordelijkheid hebben. In de landbouwsector mag een P1 geen producten toepassen bij derden, een P2 wel.
  • Een P3 mag alle handelingen uitvoeren zoals een P2 en een P2 zoals een P1, maar niet omgekeerd.
  • Personen zonder oogmerk van verkoop zoals de onderwijzers regulier en naschools onderwijs, en de keurders van spuittoestellen hebben geen fytolicentie nodig.
  • Fytolicenties worden uitsluitend afgeleverd worden aan meerderjarige personen. Ze worden dus niet toegewezen aan ondernemingen of rechtspersonen.


Welk type licentie moet u minimaal behalen? Doe zelf de test:

start de test

Bewaren