25/11/2015: iedere professionele gebruiker, verkoper of voorlichter dient over een fytolicentie te beschikken

18/08/2014: het grote publiek kan enkel nog niet-professionele producten kunnen kopen in een tuincentrum


01/09/2013: startdatum waarop een fytolicentie kan aangevraagd worden

Van 31/08/2015 -> 01/09/2013: overgangsmaatregelen

= iedereen die fytolicentie wenst aan te vragen op basis van ervaring, moet dit in deze periode doen

18/08/2012: splitsing van de erkenningen:

          • Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor professioneel gebruik
          • Gewasbeschermingsmiddelen erkend voor niet-professioneel gebruik

Hoe de fytolicentie behouden?

De fytolicentie is 6 jaar geldig.

tijdslijn fytolicentie
Om de fytolicentie te verlengen, moeten een aantal vormingsactiviteiten gevolgd worden. Een dergelijke vormingsactiviteit moet minstens 3 uur duren en handelen over het niet-commerciële aspect van gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal activiteiten die moeten gevolgd worden is afhankelijk van de fytolicentie (zie tabel). Wie m.a.w. deze bijscholing niet volgt, zal na de geldigheidsduur zijn fytolicentie verliezen. Indien je in de geldigheidsperiode van uw licentie het nodig aantal bijscholingen volgt zal uw licentie automatisch worden verlengd.TypeBasisopleidingMin. aantal activiteiten
P1 16u 3
P2 60u 4
P2s 20u 2
P3 120u 6
NP 16u 2Bewaren